Abraham i individualitat: vellesa i líftings

Cada individu és molt més del que s’imagina que és. És únic. Els pares no estan predestinats a ser els seus fills, i els fills no haurien de ser rèpliques dels seus pares.

Paraixà Re’é: l’objectiu del judaisme és incomodar

“Cal que els mestres d’halakhà (llei jueva) es posin de peu davant de llurs alumnes com ho fa un director davant de l’orquestra, i treure la llei del seu confinament, tot movent-la més enllà d’ella mateixa. Cal que els mestres d’halakhà mostrin i ensenyin a llurs alumnes i deixebles com treure allò inefable de la…

Mikets: L’angoixa d’ésser tsadiq

Ser una persona justa, amb la plena consciència que ningú coneixerà la història real i que es condemnin els fets, és una de les experiències humanes més doloroses i és una gran tragèdia.

Vaiéxev: Khanukà i el futur de l’estat d’Israel

Amb les emanacions, com amb els macabeus, el principal repte radica en «escoltar» el missatge, interpretar-lo correctament i, després, saber què està demanant de nosaltres. Això en si mateix requereix ajuda divina i integritat moral, i no tothom en té (de fet, pot ser perillós).

Amalec, la injustícia jueva, els conversos i un advertiment al Rabinat.

El següent text és una traducció de l’article «Amalek, Jewish Injustice, Converts and a Warning to the Chief Rabbinate», del Rabí Nathan Lopes Cardozo, publicat originalment a The Times of Israel. אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו… אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק… Aquests són els caps de tribu dels descendents d’Esaú: els…

Vaïetsè: Sigues temorós de la religió

Els somnis permeten que una persona pugui perdre el cap durant alguns instants. Cal que puguem perdre el cap durant alguns instants, però no pot pas ser la base de les nostres vides. Cal que somniem per exigir de nosaltres l’impossible, perquè esdevingui concebible, encara que sigui una sola vegada. Però ha de tenir un vincle amb la realitat. Si mai està desconnectat de la realitat, per poc que ho estigui, perd el seu propòsit.

Paraixat Noé — Desastres naturals: en tenim nosaltres la culpa?

El següent text és una traducció de l’article «Natural Disasters: Are We To Be Blamed?», del Rabí Nathan Lopes Cardozo, publicat originalment a David Cardozo Academy el dia 11 d’octubre del 2018 «I Déu va dir a Noè, “La fi de tota carn ha vingut davant Meu, perquè la terra s’ha omplert de robatori per…