Miquets: Josep i els seus germans

(Comentari de la paraixà setmanal de Rav Nissan ben Abraham per a la comunitat mallorquina.) No s’acusa als germans de Yossef per voler condemnar-lo a mort, ni tampoc pel fet de voler vendre’l com esclau. Els germans estaven convençuts, un greu error, que Yossef els volia matar, i ells no feien més que defensar-se. Un error molt…

Vaieixev: Els somnis i la vida

Un terç de la nosta vida, qui més qui manco, el passam dormint. I mentre dormim tenim somnis. I ja que és així, no pot ser que els somnis no tenguin importància. Això no vol dir que els entenguem. A la nostra paraixà podem veure que hi havia necessitat d’interpretar els somnis. Qualsevol persona pot…

Vaietsé: els llogats

(Comentari de la paraixà setmanal de Nissan ben Abraham per a la comunitat mallorquina.) Un greu problema tenen tots aquells que fan feina com empleats, fent feines que no són per a ells mateixos. El problema és que quan te paguen el sou, se suposa que el paguen no tan sols per la feina feta, sino…

Toldot: Com rompre la clovella

(Comentari de la paraixà setmanal de Nissan ben Abraham per a la comunitat mallorquina.) El Món en què vivim és complicat, per definició. Mai tindrem les coses ben endreçades, a priori. Sempre hi ha d’haver problemes, malentesos, malifets, torts i esclafits. Més mal d’entendre és quan veïem que el Creador mateix se’n fa sevir d’aquests maldrets,…

Khaié Sarà: Cercant una dona pel fill de l’amo

(Comentari de la paraixà setmanal de Nissan ben Abraham per a la comunitat mallorquina.) Avraham tenia un vell servent, que nomia Eliézer i li era molt lleial. Aquest servent era d’origen cananeu, la família maleïda, pel mal que havia fet el seu ancestre Cnà’an, i que havia deixat una terrible empenta en tots els seus descendents,…

Vaierà: La discusió amb el Creador

(Comentari de la paraixà setmanal de Nissan ben Abraham per a la comunitat mallorquina.)  Diuen que  tot el que fa el Creador és bo. Què podem saber nosaltres de les decisions del Creador? Podem confiar que tot és correcte! Idò, no! Aquí veiem a Avraham que discuteix amb el Creador, que li fa preguntes. Pot…