Generalitats de l’energia de Khesed i tota la primera setmana.

Khesed es manifesta en aquest món com Amor, Bondat i Misericòrdia.


Segons la Cabalà, aquest món va ser creat pel mèrit de la Sefirà de Khesed i per manifestar Amor. L’amor pot ser tan abrasador que res no pot interposar-se en el seu camí. El rei Salomó va dir (Shir ha Shirim, 8:7) “Moltes aigües no poden apagar l’amor”. Això és degut a que l’amor humà està arrelat a l’atribut diví de Khesed (Bondat). Com que Déu vessa constantment la seva bondat sobre la Creació, els sentiments de bondat i amor sempre abunden al món. Ells poden portar l’home a altures increïbles, o al més pregon dels abismes. Hi ha amors perversos, amor als diners, amor al poder, fins i tot a la immoralitat sexual sol ésser una perversió de l’amor, i tal com hem dit, l’home és capaç de tot per amor. Però també existeix l’amor al proïsme.

L’amor té aquesta intensitat perquè la Sefirà de Khesed és el primer lloc on tota l’energia de Keter, Khokhmà i Binà entre en el nostre món de la fisicalitat, deixant de ser mentalitats ocultes per començar a revelar-se a través de l’Arbre de la Vida. I això implica sortir cap als demés i avançar cap als altres per al seu benefici. Vist d’una altra manera: Khesed està més amunt que Guevurà, indicant que es troba més enllà de la restricció, cosa que evidència el gran poder de l’amor. Tanmateix, és seguida immediatament per Guevurà per a ser restringit, ja que aquesta energia tan poderosa pot ser utilitzada tant pel bé com pel mal. La clau de l’amor és l’equilibri i l’expressió de bondat, no hi ha veritable amor on no hi ha veritat.

Hi ha altres dues paraules hebrees que tenen el valor numèric de la paraula AMOR-AHAVA=13, que són EKHAD (Un o Unitat), i DAAGA (Cuidar). El veritable propòsit de la creació és restaurar la Unitat inicial entre tots els trossos del Vas (els éssers humans) i la Unitat entre el Vas i la Llum (nosaltres i el creador). I la única forma d’aconseguir-ho és a través d’amor i cura. Estimar és tenir cura de l’altre com si fos un mateix, sense esperar res a canvi. De la mateixa manera que vivim tractant de satisfer els nostres desitjos, així hauríem de procurar satisfer els desitjos dels demés, o al menys d’aquells a qui diem que estimem.


Entreu en els següents enllaços per veure amb detall la descripció de cada dia de la setmana:

Primer dia: Khesed de Khesed – Amor en l’amor.

Segon dia: Guevurà de Khesed – La restricció en la misericòrdia.

Tercer dia: Tiferet de Khesed – L’harmonia en l’amor.

Quart dia: Netzakh de Khesed – La constància en l’amor.

Cinquè dia: Hod de Khesed – La humilitat en l’amor.

Sisè dia: Iesod de Khesed – La unió en l’amor.

Setè dia: Malkhut de Khesed – La plenitud en l’amor.