Salònica: 11 de juliol de 1942

Grècia havia estat envaïda pels alemanys el 1941. En aquells moments, la ciutat de Salònica comptava amb una comunitat jueva de 54.000 persones, quasi dos terços del total dels jueus grecs. La comunitat jueva de Salònica té una llarga història, establerta ja a principis del segle XV amb l’exili dels jueus catalans, tal com ens…

Khucat: actuar per inèrcia

En la primera ocasió que es fa brollar aigua d’una roca, Moisès ha de colpejar la roca només un cop. Però en aquesta ocasió Moisès i Aaron acorden que, com que no hi ha més instruccions, han de colpejar la roca dos cops. Aquesta és la transgressió dels dos germans.

Corakh: després de les promeses

Sempre que aparegui algú que ens promet coses, o acusant algú altre d’erigir-se com a líder totalitari, cal exercir el dret a recordar.

Entrega del Sidur Catalunya a la Nova Escola Catalana.

Paraules d’agraïment de la Moriah Ferrús en l’entrega del Sidur Catalunya a la Nova Escola Catalana, al pati del Museu d’Història dels Jueus de Girona, per part del Dr. Idan Pérez, director del Departament de Manuscrits Estranys de la National Library of Israel. “Fa poc menys d’un parell d’anys, naixia una idea que feia temps…

Behalotkhà: la responsabilitat d’un mateix

I va passar que el poble estava queixós, i va ser mal vist pel [nom de les quatre lletres], es va encendre la Seva ira, i va cremar en ells un foc del [nom de les quatre lletres] i va consumir un extrem del campament. (Bamidbar-Números 11:1) I no només el poble estava queixós. Moisès,…

Dones i pregària

Els Poskim no es posen d’acord en l’explicació de la Guemarà anterior. Alguns diuen que, com que les dones tenen la mateixa obligació que els homes pel que fa a la mitsvà de resar, i com a mínim han de fer-ho cada dia, a Xaharit –al matí– i a Minkhà –a la tarda. D’altres, però, diuen que les dones només estan obligades a resar un cop al dia.

La mitsvà de comptar l’òmer

El moment apropiat per comptar l’òmer és a la nit. Si algú s’oblida de comptar durant la nit, es pot comptar durant la resta del dia sense recitar la benedicció.

Kaixeritzant una cuina de gas

El Magen Avraham explica que com el khamets que s’hi cuina, a vegades cau a sobre de la reixeta, aquesta n’ha absorbit el sabor i no es pot fer servir per Pessakh fins que no se li apliqui el Libún.

Malgrat això, molts grans Akharonim posen en dubte la norma del Ramà, ja que la reixeta està sempre molt a prop del foc, i cada cop que hi cau menjar, es crema de forma immediata.