Amalec, la injustícia jueva, els conversos i un advertiment al Rabinat.

Amalec, la injustícia jueva, els conversos i un advertiment al Rabinat.

El següent text és una traducció de l'article «Amalek, Jewish Injustice, Converts and a Warning to the Chief Rabbinate», del Rabí Nathan Lopes Cardozo, publicat originalment a The Times of Israel. אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו... אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק... Aquests són els caps de tribu dels descendents d'Esaú: els fills d'Elifaz, primogènit d'Esaú... Els caps de tribu Corè, Gatam i Amalec... Bereixit-Gènesi 36:16-17 L'enemic més formidable dels jueus en els temps bíblics va ser la nació d'Amalec. Aquesta nació va ser, i simbòlicament encara és, la personificació del mal, la brutalitat, el racisme i l'antisemitisme. Amalec està atrapat dins la consciència jueva com l'enemic sens igual del poble d'Israel després de la seva sortida d'Egipte. El que va revelar la fallida moral d'Amalec no va ser únicament que van gosar lluitar contra els israelites, sinó que aquesta nació malvada va atacar els israelites per sorpresa, tot enfocant-se en les persones febles i fatigades. En dies posteriors, va ser Haman l'Amalequita, el...
Read More