Corakh: les tendes de la buidor

Corakh: les tendes de la buidor

En plena rebel·lió, Moisès intenta fer entrar en raó a Corakh, a Datàn i Abiram, que com a bons rebels, es planten a l'entrada de les seves tendes i mantenen la seva posició (Bamidbar-Números 16:8-27). En veure que Corakh aconsegueix reunir tota la comunitat [כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה, kol-ha'edàh i no kol-'am Israel o kol-bnei Israel], [el nom de les quatre lletres] avisa a Moisès i Aaron que se separin d'aquella comunitat, per tal de consumir-la en un instant. Immediatament, Moisès i Aaron es llencen amb el rostre a terra, implorant que no s'extermini a tota la comunitat per la transgressió d'un sol home. Però el Sant, beneït sigui, tampoc cedeix terreny i demana a Moisès que avisi a la comunitat que s'apartin de les tendes de Corakh, Datàn i Aviram. Així que Moisès, i els ancians, tornen a intentar convèncer als rebels que entrin en raó. Hom podria preguntar-se, si tot el Poble d'Israel al complet no participa en aquesta rebel·lió contra Moisès, per...
Read More
Corakh: després de les promeses

Corakh: després de les promeses

Al comentari que vam fer l'any 5778, vam deixar a Corakh i els líders de les tribus de camí cap al Tabernacle, cadascú amb el seu encenser, per tal de, segons ens diu Moisès ben Nakhman, «recuperar» el servei dels actes religiosos oficials per als primogènits, i la Glòria del [nom de les quatre lletres] es manifesta davant tot el poble. «I el [nom de les quatre lletres]» va parlar a Moisès i Aaron dient: «separeu-vos d'aquesta assemblea, i els exterminaré en un instant» (Bemidbar-Números 16:20-12). La situació és tensa. Moisès i Aaron tornen a intercedir, imitant a Abraham quan negocia la destrucció de Sodoma i Gomorra: «és que tan sols un home transgredirà i mostraràs el Teu furor contra tota l'assemblea?» (verset 22). I tenen èxit, ja que HaiXem els demana que diguin als israelites que s'apartin de les tendes de Corakh. I Moisès així ho fa: «aparteu-vos ara de prop de les tendes dels homes malvats aquests; i no toqueu res del que els pertany, no sigui...
Read More

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: rebel·lió o restauració

Just després de l'episodi dels merraglim [els exploradors], en què els israelites reben la notícia que hauran de vagar 40 anys pel desert, s'inicia una rebel·lió en el si del nucli espiritual del poble d'Israel. Corakh és un Coatita, fill primogènit d'Izhar, segon fill de Coat. La família de Coat és la segona en importància dins el clan dels Levites. Són els qui porten l'Arca del Pacte, amb tots els complements del Tabernacle. I és precisament ell qui s'alça contra Moisès i Aaron, junt amb Datan, Abiram i On --aquests tres, membres de la tribu de Rubèn--, i 250 homes més. I li etziba una de bona: Us atribuïu massa. Tota la congregació és santa i [el nom de les quatre lletres] està entre ella. Per què us encimbelleu sobre el poble del [nom de les quatre lletres]? (Bamidbar-Numeros 16:3). Moisès, ell sol, es prostra a terra i els diu als rebels que es preparin per a l'endemà, ja que [el nom de les...
Read More