Vaixlakh: desconeguts obrant miracles

L’escriptura no explica el contingut de la benedicció però els Savis apunten que el més probable,és que l’àngel concedís a Jacob la legitimitat de la benedicció patriarcal.

Vaixlakh: por física, angoixa moral

De vegades, un just pot ser aquell que és capaç d’afligir-se tot i saber que ha actuat correctament. El que el midraix ens està dient és que el judaisme reconeix l’existència de dilemes.

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: honrar les relacions personals

A la paraixà Ki-Tetsé, Moisès repeteix algunes de les advertències vers els pobles d’Edom, Moab i Amón. Cap ammonita ni cap moabita podrà ser admès a la congregació del [nom de les quatre lletres]; cap dels seus descendents, fins i tot a la desena generació, podrà ser admès mai a la congregació del [nom de…