Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el significat de les paraules

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el significat de les paraules

Moisès segueix explicant als israelites què els succeirà si s'aparten del [nom de les quatre lletres], beneït sigui. I ens trobem amb un verset que, de nou, canvia de sentit segons com es llegeixi una sola paraula. «Tots els teus arbres i els fruits de la teva terra seran arrasats per hatz'latzal» (Devarim-Deuteronomi 28:42). Segons algunes traduccions, i així ho expressa Raixí, «hatz'latzal» defineix una mena de llagosta, l'insecte de la plaga d'Egipte. Però en aquest cas, suggereix Ramban, Moisès hauria connectat amb els versets anteriors en què parlava de la llagosta (el 38) o el cuc (el 39), ja que estaríem en el mateix context. Segons l'opinió de Nakhmànides, hatz'latzal es refereix a un exèrcit invasor. Per què? La Torà diu «Tindràs fills i filles, però no seran teus» (verset 41) per treballar per tu i «cuidar-te quan siguis vell» (Rut 4:15), «perquè aniran al captiveri» (verset 41) amb l'enemic. I Moisès també diu de «Tots els teus arbres i els fruits de la teva terra» que no faran fruits per tu --tal...
Read More