Mixpatim: robatori, segrest o engany

Mixpatim: robatori, segrest o engany

La primera alià de paraixat Mixpatim segueix relatant la revelació, un cop els Fills d'Israel, atemorits, demanen a Moisès que intercedeixi. Al bell mig d'algunes lleis relatives als esclaus, [el nom de les quatre lletres] anomena lleis sobre relacions entre persones lliures. Mirem el verset 16: «Qui segresti una persona per vendre la (altres tradueixen com "i la vengués"; o com "l'hagi venut i encara estigui en la seva possessió"; i altres com "sigui per vendre-la o per tenir-la en el seu poder"), haurà de ser mort» (Xemot 21:16). Però aquest verset queda entre dos altres versets amb els quals, aparentment, no hi ha relació: «I qui colpegi al seu pare o la seva mare, haurà de ser mort» (Xemot 21:15).«I qui insulti al seu pare o la seva mare haurà de ser mort» (Xemot 21:17). Moisès ben Nakhman ens recorda que els savis, a Sanedrí 84b, expliquen que la raó per la qual els versets 15 i 16 estan junts és perquè a...
Read More
Mixpatim: cal vigilar les generalitzacions

Mixpatim: cal vigilar les generalitzacions

I en tot el que Jo us he dit, us haureu de cuidar (estar atents). I el nom d'altres déus no haureu de mencionar, no s'escoltarà de la teva boca. Xemot-Èxode 23:13 Raixí ens diu que aquesta frase intenta posar totes les mitsvot [manaments] positives a la mateixa categoria de les negatives (prohibicions), ja que, segons diu, cada cop que la Torà empra el mot שמר, «cuidar», és un advertiment que té força de prohibició. El Khizekuni, per altra banda, ens diu que aquesta frase es relaciona amb les dues indicacions anteriors, relatives a les prohibicions relatives a xabat, i al descans de la terra durant l'any sabàtic. I encara Sforno, que fa una barreja de tots: no només s'adverteix de no traspassar els manaments de Déu, sinó de construir-se proteccions per assegurar-se que no es traspassen aquests manaments de forma inconscient (khumraot). L'exemple d'aquí, és no només no retre culte a ídols, sinó tampoc mencionar ni els seus noms. I no...
Read More