Comentaris a la Torà de Nakhmanides: l’important està a l’interior

Els fills d'Israel segueixen als peus del Sinaí. Moisès ha pujat cap a la muntanya, endinsant-se al núvol que n'envoltava el cim i comença la seva primera estada de 40 dies i les seves nits (Xemot 24:18). I just abans, Déu els havia entregat els primers deu manaments de forma directa, fent sonar una veu des del mig del núvol i el foc. I després, Moisès els havia explicat alguns altres manaments (Xemot, del capítol 21 al 23). I es realitza el pacte de sang entre Déu i els fills d'Israel (24:3-8). I a la paraixà d'aquesta setmana, Terumà, ha-Xem comença a donar indicacions a Moisès per a la construcció de coses: l'arca del testimoni; la taula per al pa de la presència i un joc de receptacles; la menorà; i el Mixcàn, el Tabernacle, el primer santuari --portàtil--, on s'hi haurà de posar tot (Xemot 25:8-40 i 26). Per què? Pel rabí Moisès ben Nakhman de Girona, per tal de guardar el...
Read More