Comentaris a la Torà de Nakhmanides: rebel·lió o restauració

Just després de l'episodi dels merraglim [els exploradors], en què els israelites reben la notícia que hauran de vagar 40 anys pel desert, s'inicia una rebel·lió en el si del nucli espiritual del poble d'Israel. Corakh és un Coatita, fill primogènit d'Izhar, segon fill de Coat. La família de Coat és la segona en importància dins el clan dels Levites. Són els qui porten l'Arca del Pacte, amb tots els complements del Tabernacle. I és precisament ell qui s'alça contra Moisès i Aaron, junt amb Datan, Abiram i On --aquests tres, membres de la tribu de Rubèn--, i 250 homes més. I li etziba una de bona: Us atribuïu massa. Tota la congregació és santa i [el nom de les quatre lletres] està entre ella. Per què us encimbelleu sobre el poble del [nom de les quatre lletres]? (Bamidbar-Numeros 16:3). Moisès, ell sol, es prostra a terra i els diu als rebels que es preparin per a l'endemà, ja que [el nom de les...
Read More