Nitzavim: la Torà al cor

Fer teixuvà, com explica el Ramban, no és una cosa esotèrica ni complicada. Implica comprendre allò que fem malament, per què ho fem malament i com es pot corregir.

Paraixat Noé — Desastres naturals: en tenim nosaltres la culpa?

El següent text és una traducció de l’article «Natural Disasters: Are We To Be Blamed?», del Rabí Nathan Lopes Cardozo, publicat originalment a David Cardozo Academy el dia 11 d’octubre del 2018 «I Déu va dir a Noè, “La fi de tota carn ha vingut davant Meu, perquè la terra s’ha omplert de robatori per…

Khaié Sarà: Cercant una dona pel fill de l’amo

(Comentari de la paraixà setmanal de Nissan ben Abraham per a la comunitat mallorquina.) Avraham tenia un vell servent, que nomia Eliézer i li era molt lleial. Aquest servent era d’origen cananeu, la família maleïda, pel mal que havia fet el seu ancestre Cnà’an, i que havia deixat una terrible empenta en tots els seus descendents,…

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: qui integra el pacte

Com la Torà diu en bastantes ocasions, només hi ha una mateixa llei per tots. I per què parla dels «homes, dones, nens i estrangers»? Perquè les dones, també, estaven allà presents, i van aprendre a témer al [nom de les quatre lletres].

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: la regla d’or

No només els fills d’Israel sabem què és ser estranger en terra estranya –i ho recordem cada any durant Péssakh— sinó que també sabem què és veure’s estranger a casa teva. I precisament per això se’ns diu que no s’ha de treure profit ni abusar d’aquell que ve de fora a viure al nostre costat.