Vaiéixev: el camí de l’arrogància

A vegades aprofitem qualsevol fita que aconseguim per refregar-la per la cara d’aquells més propers, per demostrar vés a saber quina cosa, rebaixar-los o humiliar-los.

Vaiéxev: Khanukà i el futur de l’estat d’Israel

Amb les emanacions, com amb els macabeus, el principal repte radica en «escoltar» el missatge, interpretar-lo correctament i, després, saber què està demanant de nosaltres. Això en si mateix requereix ajuda divina i integritat moral, i no tothom en té (de fet, pot ser perillós).