Vaierà: El Déu Que Actua a la Història

Vaierà: El Déu Que Actua a la Història

El següent text és una traducció de l'article «The God Who Acts in History», del Rabí Jonathan Sacks, publicat originalment a rabbisacks.org. Els israelites es trobaven en un moment baix. Havien estat esclavitzats. S'havia publicat un decret que ordenava que cada nen mascle havia de ser assassinat. Moisès havia estat enviat per alliberar-los, però el primer efecte de la seva intervenció només havia aconseguit empitjorar la situació. La seva quota de fabricació de maons es va mantenir sense canvis, però ara també van haver de procurar-se ells mateixos la palla. Inicialment, havien cregut Moisès quan va fer els signes que Déu li havia donat i els va dir que Déu estava a punt de rescatar-los. Ara s’han tornat contra Moisès i Aaron, tot acusant-los: "Que el Senyor us ho tingui en compte i us judiqui. Ara, per culpa vostra, el faraó i els seus cortesans ens detesten; els heu posat a les mans les armes per a matar-nos."(Xemot-Èxode 5:20-21). En aquest punt, Moisès,...
Read More
Vaierà: La discusió amb el Creador

Vaierà: La discusió amb el Creador

(Comentari de la paraixà setmanal de Nissan ben Abraham per a la comunitat mallorquina.)  Diuen que  tot el que fa el Creador és bo. Què podem saber nosaltres de les decisions del Creador? Podem confiar que tot és correcte! Idò, no! Aquí veiem a Avraham que discuteix amb el Creador, que li fa preguntes. Pot ser hi ha cinquanta justs, tal vegada n’hi ha quaranta cinc, o quaranta, o trenta, o vint, o deu… Què passa aquí?! No és una audàcia descarada per part del Patriarca Avraham, discutir amb el Creador si pot destruir Sodoma o no, si s’ho mereixen o no? Idò resulta que és aquest, precisament, el motiu pel que el Creador va elegir a Avraham d’entre tots els altres prominents personatges que hi havia al món en aquell temps, com diu el Creador (Gènesi 18:19): “Ja que el conec, per tal que ordenarà els seus fills i la seva casa després d’ell, per a guardar el camí del Senyor, fent...
Read More

Comentaris a la Torà: coneixement, justícia i rectitud

La paraixà Vaierà conté tres episodis clau de la Torà: s'informa Abraham i Sarah que tindran un fill; la destrucció de Sodoma i Gomorra; i l'Aquedà d'Isaac. Però no parlarem de cap d'ells, sinó d'un altre aspecte clau no només de la Torà, sinó que ens afecta a nosaltres, avui. Als capítols 15 i 17 que hem llegit a la paraixà anterior, s'estableixen els primers pactes entre el [nom de les quatre lletres] i Abram, en un dels quals passa a dir-se Abraham --i Sarai passa a dir-se Sarah. Se'ls hi promet descendència, i que aquesta heretarà la terra que trepitja i per la que viatgen Abraham, Sarah i tota la seva cohort... però la Torà no ens diu «per què». És als versets 17 a 19 del capítol 18 on ho esbrinarem. I [el nom de les quatre lletres] va dir: Amagaré jo a Abraham el que estic a punt de fer, sabent que Abraham es convertirà en un poble gran i...
Read More