Vayixlakh: On està enterrada, Raquel?

A tothom ens agradaria seguir el model d’Abraham, el just i el perfecte. Però en el nostre dia a dia, hi ha molts números que ens acabem assemblant més a Jacob.

Vaixlakh: desconeguts obrant miracles

L’escriptura no explica el contingut de la benedicció però els Savis apunten que el més probable,és que l’àngel concedís a Jacob la legitimitat de la benedicció patriarcal.

Amalec, la injustícia jueva, els conversos i un advertiment al Rabinat.

El següent text és una traducció de l’article «Amalek, Jewish Injustice, Converts and a Warning to the Chief Rabbinate», del Rabí Nathan Lopes Cardozo, publicat originalment a The Times of Israel. אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו… אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק… Aquests són els caps de tribu dels descendents d’Esaú: els…

Vaixlakh: por física, angoixa moral

De vegades, un just pot ser aquell que és capaç d’afligir-se tot i saber que ha actuat correctament. El que el midraix ens està dient és que el judaisme reconeix l’existència de dilemes.

Vaixlakh: la venjança com a dessecració del Nom

Jacob va aprovar l’estratègia d’oferir el pacte d’Abraham a la ciutat de Siquem, donant-los la possibilitat de retornar a Déu i incloure’ls al poble. Perquè feia el mateix que Abraham i Sara, que havien posat a molta gent «sota de les ales protectores de la Xekhinà».