Comentaris a la Torà de Nakhmanides: un fil blau per recordar els errors del passat

I va dir el [nom de les quatre lletres] a Moisès: «X'lakh-lekà Envia a homes per tal que explorin la terra de Canaan que vaig donar als fills d'Israel. Envia un home de cada tribu, cadascun un líder d'entre ells» (Bamidbar-Números 13:1-2). A la paraixà d'aquesta setmana llegim l'episodi dels espies. Onze homes, un per cada tribu descomptant la de Leví, amb un encàrrec clar: explorar la terra de Canaan, veure com i quants eren els seus habitants; avaluar si la terra era bona i fèrtil o no i portar mostres dels seus fruits; espiar-ne les ciutats i veure si estaven fortificades o no (Bamidbar-Números, 13:18-20). I així ho van fer. Durant quaranta dies van trescar la terra i observant-la. I fins i tot van portar una mostra de raïm, que havien de transportar entre dos! I llavors van fer el seu informe: Hem anat a la terra on ens vas enviar i de veritat allà hi raja llet i mel. Aquest n'és...
Read More