Avot: capítol 5 mixnà 8

Mixnà 8 Set menes de càstig venen al món per set menes de transgressions. a) Si les persones fan el delme i altres no, s'esdevé una gran fam per manca de pluja, uns passen gana i altres queden satisfets; b) si tothom decideix no fer el delme, s'esdevé una fam generalitzada causada per bàndols armats i segueix una sequera; i c) [si les persones també decideixen] no separar la halà, s'esdevé una gran fam per causa d'una sequera destructiva; d) la pestilència arriba al món per les penes de mort descrites a la Torah que no s'han dut a terme per les corts, i per emprar de forma il·legal els fruits de l'any Sabàtic; e) l'espasa de la guerra arriba al món pel retard en la justícia, per la perversió de la justícia i per interpretar les decisions de la Torah en oposició de l'halahà; f) les bèsties salvatges arriben al món per juraments en va i per la profanació del...
Read More

Avot: capítol 1, mixnà 18

Introducció El Rabban Ximon ben Gamaliel d'aquesta mixnà no és el mateix Rabban Ximon ben Gamaliel que hem vist a les mixnaiot anteriors, sinó el seu besnét, el fill de Rabban ben Gamliel de Yavne. Ell va ser el patriarca després de la revolta de Bar Kokhva (132-135 EC). Va viure a la Galilea, que va esdevenir el centre del Judaisme després de la revolta. Moltes de les seves afirmacions i ensenyaments apareixen a la Mixnà. Va ser el pare de Rabí Judà haNassí, que va editar la Mixnà. Mixnà 18 Rabban Ximon ben Gamliel diu: «Sobre tres coses recolza l'univers: sobre el judici, sobre la veritat i sobre la pau; ja que s'ha dit: "Jutgeu a les vostres portes amb veritat i amb un judici pacificador" (Zacaries 8:16)». Explicació Vegeu que aquesta mixnà està molt a prop de l'estil de la mixnà 2 a l'inici del capítol. Això no és accidental. L'editor de la Mixnà va escollir començar i acabar la unitat amb un llenguatge...
Read More

Avot: capítol 1, mixnaiot 16 i 17

Introducció Després de completar els ensenyaments de les parelles, Mixnà Avot canvia als ensenyaments dels patriarques, els líders del Poble Jueu que eren de la família d'Hil·lel. El Rabban Gamliel de la nostra mixnà és Rabban Gamliel el vell, que era besnét d'Hil·lel. Ell va ser el patriarca durant els anys finals del Segon Temple. Ell també és el primer que va tenir el títol de Rabban, reservat només amb una sola excepció per als patriarques de la família d'Hil·lel. Una altra cosa interessant és que gairebé tota la resta del tractat Avot no empra la terminologia «va rebre d'ell/ells». Tot i que aquest canvi és significatiu, és difícil saber quina és aquesta significació. Una cosa està clara: Rabban Gamliel, la primera persona a qui s'anomena Rabban, i la primera persona a Avot que no «rep», obre una nova era en la història de la Torah Oral. Mixnà 16 Rabban Gamliel diu: «Aconsegueix-te un mestre, allunya't del dubte, no tinguis per costum separar el delme per aproximació». Explicació La...
Read More

Avot: capítol 1, mixnaiot 12, 13, 14 i 15

Mixnà 12 Introducció Hil·lel i Xammay, la cinquena parella, probablement us són familiars, ja que són els fundadors de les dues grans escoles, Bet Xammai (la Casa de Xammai) i Bet Hil·lel (la Casa de Hil·lel), que van iniciar una nova era en la història Jueva. Hil·lel i Xammay van viure durant el regnat d'Herodes, que va començar l'any 37 AEC i va durar fins a l'any 4 de l'Era Comuna. Hil·lel era un immigrant de Babilònia. Se'l coneix per la seva bondat i amor per la resta d'humans. Hi ha moltes llegendes sobre Hil·lel, la majoria d'elles sobre la seva gran humilitat i amor. Mixnà 12 Hil·lel i Xammay (la) van rebre d'ells. Hil·lel diu: «Sigues dels deixebles d'Aaron, estima la pau i cerca la pau, estima la gent i apropa'ls a la Torah». Explicació Segons una llegenda que trobem a Avot de Rabí Natàn, quan dos homes s'han barallat, Aaron seia amb un dels dos i li deia: «Fill meu, mira què diu el teu company!...
Read More

Avot: capítol 1, mixnaiot 10 i 11

Mixnà 10 Introducció Xemayà i Avtalyon, la quarta parella, van viure al final del període dels Asmoneus i cap al principi del regnat d'Herodes. D'acord amb el Talmud, ambdós eren conversos. La Mixnà conté els ensenyaments de Xemayà. Mixnà 10 Xemayà i Avtalyon (la) van rebre d'ells. Xemayà diu: «Estima el treball, odia l'autoritat, i no et facis amic del poder». Explicació A molts llocs veiem que els rabins consideraven el treball com una cosa important per al bon comportament moral. Això ho aprenem a Xemot-Èxode 20:9: «treballaràs sis dies, i al setè dia descansaràs». Tal com no treballar el setè dia és un manament, també és un manament treballar els primers sis dies. Fins i tot els adinerats haurien de treballar, perquè la inacció pot portar a la persona a la depressió i, potser, fins i tot a comportament llicenciós. Una persona no hauria de cercar posicions de superioritat sobre els altres. Tot i que la societat requereix líders, aquest lideratge pot comportar un peatge a la...
Read More

Avot: capítol 1, mixnaiot 8 i 9

Mixnà 8 Introducció La mixnà conté els ensenyaments de Yehudà ben Tabbay, el primer savi de la tercera «parella». El tema del seu ensenyament és l'actitud correcta d'un jutge amb els litigants que el visiten. Mixnà 8 Yehudà, fill de Tabbay, i Ximon, fill de Xatah, (la) van rebre d'ells. Yehudà, fill de Tabbay, diu: «No et facis a tu mateix advocat de jutges. I quan els litigants estiguin davant teu, els consideraràs com a culpables. I quan se n'hagin anat del teu davant, els consideraràs [als dos] com a innocents, quan hagin acceptat la condemna». Explicació Yehudà ben Tabbai ensenya tres coses sobre l'actitud d'un jutge. La primera és que no hauria d'inclinar-se per cap de les dues bandes. Si un dels litigants no fa la millor reclamació que pugui, el jutge no té autorització per fer-la en nom seu. En altres paraules, el jutge no pot prendre la part de l'advocat, però ha de jutjar basat en les reclamacions que s'hagin fet. Cal notar que...
Read More

Avot: capítol 1, mixnaiot 6 i 7

Mixnà 6 Introducció Aquesta mixnà comença els ensenyaments de la segona «parella». Vegeu de nou l'alta concentració d'estudi i continuació de la tradició, punts que ja hem vist en mixnaiot prèvies. Mixnà 6 Yehoixua, fill de Perahyà, i Nittai l'Arbelita (la) van rebre d'ells. Yehoixua, fill de Perahyà, diu: «Fes-te un mestre, aconsegueix un company, i jutja cada home pel costat bo». Explicació Els tres ensenyaments de Yehoixua ben Perahyà tenen un factor comú: es dediquen a la forma correcta de socialitzar d'una persona amb altres humans. Una persona no s'hauria d'aïllar, ja que això pot comportar a problemes morals o desassossec. Per tal d'assolir això, la persona ha de fer tres coses: 1) trobar un mestre que li ensenyi Torah; 2) buscar-se un company; 3) mantenir una actitud positiva en les interaccions amb els altres. 1) Quan la Mixnà diu que hom ha de buscar-se un mestre, es refereix a un mestre fixe amb qui pugui mantenir una relació a llarg termini. Aquest mestre, idealment, se suposa...
Read More

Avot: capítol 1, mixnaiot 4 i 5

Mixnà 4 Introducció Després de l'ensenyança d'Antigonós de Sokhó, la mixnà comença amb un període de la història Jueva que es coneix com «de les parelles». Hi ha cinc «parelles» de Savis que es comenten al nostre capítol, començant en aquesta mixnà i continuant fins a la mixnà quinze. La parella final són Hil·lel i Xammai. Hem de subratllar la importància del concepte de Savi i de l'aprenentatge d'un Savi en aquesta mixnà i a tot el capítol. Les «parelles» van viure en el període entre la revolta Macabea (167 AEC) fins a unes dues generacions abans de la destrucció del Temple, que va ser al 70 EC. Aquesta va ser una època en què molts Jueus van ser influenciats per la cultura Hel·lenística. També va ser un període en què es van formar moltes sectes, incloent-hi els Saduceus i probablement els Essenis (i també la secta del Mar Mort, que eren probablement Essenis). Probablement, també va ser el període en què van...
Read More

Avot: Capítol 1, mixnaiot 1 a 3

Mixnà 1 Introducció Avot comença traçant la transmissió de la Torah i conté tres dites pels Savis de la Gran Assemblea. Mixnà 1 1) Moisès va rebre la Torah al Sinaí i la va transmetre a Josuè.  Josuè als ancians, i els ancians als profetes. i els profets la van transmetre als homes de la Gran Assemblea.  2) Ells van dir tres coses: «Sigueu prudents en el judici. Feu pujar molts de deixebles. Feu una tanca a la Torah». Explicació Una de les creences bàsiques del Judaisme està relacionada amb aquesta mixnà: que Moisès va rebre una Torah oral junt amb la tradició escrita i que hi ha una cadena ininterrompuda que connecta els Rabins amb la revelació al Sinaí. Per tant la Torah oral, observada i estudiada durant el temps de la Mixnà (i també en les següents generacions) no és la creació d'éssers humans, sinó que és d'origen diví com ho és la Torah escrita. Aquesta és una afirmació important, sobre la qual s'han escrit molts i molts...
Read More
Pirké Avot capítol 2, mixnaiot 1 i 2: el camí correcte

Pirké Avot capítol 2, mixnaiot 1 i 2: el camí correcte

Durant el període entre Péssakh i Xavuot, és tradició estudiar el tractat Avot de la Mixnà. Al Bet Midraix ja ho estem fent, el primer i tercer divendres al vespre, seguint el Mishna Yomit de la Conservative Yeshiva de Jerusalem. Però com passa massa temps sense poder estudiar junts, també farem tastets cada setmana. Avui seguirem el ritme del Bet Midraix, al capítol 2. Rabbí diu: «Quin és el camí recte que ha d'escollir per a si un home? El que és un ornament per a qui el segueix i constitueix un ornament per a ell davant els homes [...]»Avot 2, mixnà 1 Qui ens parla és Yehudà ha-Nasí --conegut també com Rabbí--, compilador de la Mixnà, president del Sanedrí i un dels líders jueus durant l'ocupació romana del segle II. En aquest inici del segon capítol del tractat Avot, Rabbí ens ofereix una sèrie de màximes relacionades amb allò que hom rep per les bones accions o les transgressions. Amb la primera ens diu que una persona ha d'escollir un...
Read More