Roix Hodeix Elul: el poder de l’acció humana

Roix Hodeix Elul: el poder de l’acció humana

El mes d'Elul es correspon amb el signe de Verge, amb el símbol de la dona verge, en hebreu betula, que serà metàfora de la necessitat de l'ésser humà de renovar la seva puresa durant aquest mes, de manera que les qualitats [midot] es purifiquin i anul·lin els mals actes del passat en preparació de les festes del mes vinent. Cicle de renovació i retorn que fa la lluna cada mes, com cada mes fem també les dones.L'element del mes és la terra, imatge del regnat de l'acció, essència de la naturalesa d'Elul. El planeta que regeix és Mercuri, associat a l'intel·lecte. Aquesta serà l'eina més requerida per al treball espiritual d'aquestes setmanes, ja que la capacitat analítica a l'hora de revisar les nostres accions amb el propòsit de corregir-les és indispensable.Durant aquest mes estem cridats a explorar de forma exhaustiva el curs de les nostres vides, per a determinar quins són els aspectes que requereixen millora i rectificació. Elul...
Read More
Roix Hodeix Av: el poder del lleó

Roix Hodeix Av: el poder del lleó

El mes d'Av es correspon amb el signe del Lleó. El poder d'aquest animal el citen els nostres savis (Avot 4:1): «Has de ser fort com un lleó en el compliment de la Voluntat del teu Pare en el Cel». Això fa referència a la conquesta interior dels nostres diferents desitjos, que es manifesten en reaccions descontrolades i impulsives. També es coneix la descripció astrològica del signe de Lleó com una constel·lació masculina, regida pel sol, i que té el foc com a element primari. Aquelles persones nascudes durant aquest mes tenen tendència a ser dominants, aclaparadores, fàcilment irritables, apassionades, efusives i sinceres, i adeptes a vestir de manera luxosa. Ara bé, aquesta és la conclusió de l'astrologia, que usualment no considera la vida més enllà de la influència de les estrelles. El mes d'Av és el mes durant el qual nombroses calamitats van assotar al poble d'Israel. El Talmud, a Ta'anit 26b, enumera cinc esdeveniments que van ocórrer en Tisha b'Av...
Read More
Roix hodeix Tamuz

Roix hodeix Tamuz

El següent article és una transcripció del xiur en línia d’introducció al mes de Tamuz, fet per Ruth Lopez, el 9 de juny del 2021. En el mes de Tamuz, comença la caiguda d'Israel després d'aconseguir el seu punt màxim als peus de la muntanya del Sinaí. És un temps en el qual bufen energies d'ensopegada i caiguda. Això és perillós? Clar, molt perillós per a qui encara no ha comprès el valor fonamental de la caiguda i la seva importància per al pròxim ascens. Si mai en la vostra vida heu aconseguit algun cim o assoliment realment important i essencial, coneixereu la diferència que existeix entre l'acte d'arribar i l'acte de romandre al cim. I és que no és fàcil arribar al cim, però molt més difícil i complex és mantenir el nivell d'excel·lència. El mateix relat bíblic no deixa lloc a dubtes. Israel surt d'Egipte, travessa el desert, arriba fins a la Muntanya Sinaí i rep la Torà. És precisament el...
Read More
De la Destrucció a la Construcció del Temple

De la Destrucció a la Construcció del Temple

Durant el mes de Tamuz comencem a preparar-nos interiorment per al període anomenat "Ben haMetzarim", que són les tres setmanes que van entre el 17 de Tamuz i el 9 del mes d'Av, data de la destrucció del Temple de Jerusalem. L'any 5780, a mode d'estudi i reflexió, la Nova Escola Catalana ha preparat un Cicle de conferències sobre la Destrucció-Construcció del Temple de Jerusalem. La primera va ser al vespre del passat dilluns 30 de Sivan (22 de juny). Hil·lel Fuentes començava el cicle amb "Cap a la construcció del Temple", revisant algunes de les raons per les quals, segons la tradició, es van destruir no només els dos Temples, sinó també el Mixkàn, i cap a on caldria anar per aquesta "construcció del Temple". El següent dijous 3 de Tamuz (25 de juny), el rabí de la Comunitat Israelita de Barcelona, Daniel Askenazi, ens explicava els paral·lelismes entre quatre situacions que s'esdevingueren el 17 de Tamuz i la situació actual, amb...
Read More
Ruth: entrega, recepció o acceptació de la Torah

Ruth: entrega, recepció o acceptació de la Torah

«El profeta Samuel va escriure el seu propi llibre, el dels Jutges i el de Ruth» (Bava Batra 14b). Raixí ens diu que Samuel va escriure el llibre dels Jutges, que conté l'història del poble Jueu just abans de la seva època (de Samuel), i el llibre de Ruth, que relata una narrativa que s'esdevé en aquella època: «וַיְהִ֗י בִּימֵי֙ שְׁפֹ֣ט הַשֹּׁפְטִ֔ים - En els dies que governaven els jutges» (Ruth 1:1). Midraix Lekakh Tov ens diu que Samuel va escriure el llibre de Ruth per traçar el llinatge de David, fill d'Ixai, i legitimar-lo no només com a rei, sinó també legitimar la seva judeïtat, ja que Ruth, besàvia de David, era Moabita, un dels pobles que no tenen permesa l'entrada (o la conversió) al Poble d'Israel. Que hi hagi un midraix que ens digui que es va haver d'escriure un llibre, per tal de legitimar el llinatge del rei que, contra el desig del Sant, beneït sigui, decideix «subvertir» la narrativa del...
Read More