Just després de presentar els Deu Manaments al Sinaí, Moisès va tornar a pujar a la muntanya durant quaranta dies. Allà, va rebre les dues tauletes sobre les quals hi havia escrits els Manaments, junt amb «la Torah».

La Torah transmesa a Moisès consistia de dos components integrats: la Llei Escrita, que va quedar registrada en els cinc primers llibres de la Torah, i la Llei Oral, que s’havia de transmetre verbalment, de mestre a deixeble.

Rabí Yohanan va dir: El Sant, beneit sigui, va establir una aliança amb Israel sobre la base d’ensenyaments orals. Com està escrit: «Sobre la base d’aquestes paraules Jo he establert una aliança amb tu (Moisès) i amb Israel» (Xemot 34:27).

La base de la Llei Oral és la Mixnà, compilada per Yehudà haNasí al principi del tercer segle de l’Era Comuna. Els comentaris i diàlegs dels rabins sobre la Mixnà s’anomena Guemarà, o Talmud.

En preparació de la festa de Purim de l’any 5780, al Bet Midraix de la Nova Escola Catalana vam iniciar un grup d’estudi diari de Mixnà, començant pel tractat Meguilà. Un cop acabat el tractat, vam decidir seguir aquest estudi.

En un principi vam emular el programa Mixnà Yomit de la Conservative Yeshiva de Jerusalem, traduint al català les explicacions del Dr. Joshua Kulp. Tot i això, a poc a poc anem incorporant altres fonts tradicionals –com per exemple Pirké de Rabí Natán quan estudiem el tractat Avot– i altres treballs, per tal d’ampliar l’espectre i gaudir de la diversitat de la tradició interpretativa Jueva.

En aquesta secció es publiquen les mixnaiot que ja hem tractat al grup d’estudi. Si voleu unir-vos al grup, envieu-nos un missatge de correu electrònic o feu servir el formulari de contacte al peu de pàgina.

Pirké Avot