Matot-Maase 4: la gestió de la incertesa

Matot-Maase 4: la gestió de la incertesa

A la quarta secció de la paraixà doble Matot-Maasé, es relaten els viatges del Fills d'Israel, des de la sortida de la terra de Mitsraïm: "Aquests són els viatges dels Fills d'Israel que van sortir de la terra de Mitsraïm, per legions, de mà de Moisès i Aaron. Moisès va registrar els seus punts de sortida pels seus viatges d'acord amb la paraula de Déu, i aquests van ser els seus viatges amb els seus punts de sortida" (Bamidbar 33:1-2). Tenint en compte que a la Torah ja s'han llegit aquests viatges i tot el que s'hi esdevé, per què es tornen a enumerar? Sforno ens ho explica: Déu va voler que tots els viatges i moviments quedessin registrats per tal d'honrar al Poble d'Israel que el va seguir, a ulls clucs, a través del desert on no creix res, per tal de recompensar la seva confiança i que mereixessin entrar i heretar la Terra d'Israel. Per això va escriure els...
Read More