Naso: la benedicció a través dels kohanim

Naso: la benedicció a través dels kohanim

A la quarta alià de la paraixà Naso, al llibre de Bamidbar --Números--, al final, hi trobem un dels fragments més bells de la Torah. «Va dir [el nom de les quatre lletres] a Moisès dient:"Digues a Aaron i als seus fills: Amb això beneireu als Fills d'Israel. Digueu-los a ells:Et beneeixi [el nom de les quatre lletres] i et guardi. Il·lumini [el nom de les quatre lletres] la seva cara per tu i et mostri favor. Aixequi [el nom de les quatre lletres] la seva cara i que et concedeixi pau". Així atorgaran el Meu nom sobre els Fills d'Israel, i Jo els beneiré.» (Bamidbar-Números 6:22-27). No només és un dels fragments més bells, sinó dels més importants i repetits. És el fragment que s'estudia cada matí després de la benedicció per l'estudi de la Torah. I la repeteixen els kohanim, cada dia, també al matí, al final de l'amidà. I què ens diu el Savi Ovadia ben Jacob Sforno, sobre aquesta...
Read More

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el miracle de l’aigua amarga

Estem a la paraixà Nasó. Després de censar la tribu de Leví i de designar qui d'ells transporta quins elements del Tabernacle (Bamidbar 4:22-48), de «netejar» el campament de persones en estat d'impuresa ritual --segons les normes que s'han donat al llibre de Vaicrà--, i d'explicar la forma de restitució per causa d'estafa (Bamidbar 5:5-10), arriba una de les parts més, diguem-ne complicades, de la Torah si ens la llegim en termes igualitaris: la sotà. I va dir haiXem a Moisès: "Digues als fills d'Israel: quan la dona de qualsevol home es desviï de la seva fidelitat i l'enganyi [...]" (Bemidbar 5:11-12). Malgrat que la pena per adulteri és la mort i afecta ambdós implicats (Vaicrà 20:10), la Torà aquí és clara i atorga la prerrogativa als homes, i situa la prova a les dones, que no tenen cap recurs en aquests casos. La cerimònia de la sotà consisteix en què el marit entrega la muller, junt amb una mesura de farina d'ordi...
Read More