Ha-melekh ha-kadoix: addicions a l’Amidà durant els 10 dies de teixuvà

Si hom està recitant l’Amidà i, en arribar a la meitat, no està segur/a si ha recitat “Ha-melekh ha-kadoix” o “Ha-El ha-kadoix”, cal assumir que s’ha recitat de la forma en què s’acostuma a recitar durant la resta de l’any i, per tant, cal tornar a repetir l’Amidà des del principi.

Nitzavim: la Torà al cor

Fer teixuvà, com explica el Ramban, no és una cosa esotèrica ni complicada. Implica comprendre allò que fem malament, per què ho fem malament i com es pot corregir.

Ki-tetsé: responsabilitat amb les coses perdudes

A vegades, quan trobem objectes perduts, se’ns permet «fer-nos fonedissos», o mirar cap a una altra banda. Però gràcies al Ramban, el que inferim que ens diu la Torà és que cal ser tenir molta cura a l’hora de decidir si ens fem fonedissos o no.

Xoftim: algunes notes sobre el perfeccionament

La sortida d’Egipte representa, entre altres coses, la sortida d’un món on s’adorava l’obra de les mans humanes, en forma d’estàtues, ídols i fins i tot d’un humà divinitzat.

Paraixà Re’é: l’objectiu del judaisme és incomodar

“Cal que els mestres d’halakhà (llei jueva) es posin de peu davant de llurs alumnes com ho fa un director davant de l’orquestra, i treure la llei del seu confinament, tot movent-la més enllà d’ella mateixa. Cal que els mestres d’halakhà mostrin i ensenyin a llurs alumnes i deixebles com treure allò inefable de la…

Balak: intenció i expressió

Al judaisme, la intencionalitat és important. I no només la intencionalitat, sinó l’expressió de la mateixa: explicar per què es fan les coses.

El disset de Tamuz

Com enguany el dia 17 cau en xabat, el dejú es trasllada al diumenge. Per tant, cal abstenir-se de menjar i de beure entre «Alot HaiXàhar», o l’albada, i la posta del sol del diumenge 21 de juliol.

Salònica: 11 de juliol de 1942

Grècia havia estat envaïda pels alemanys el 1941. En aquells moments, la ciutat de Salònica comptava amb una comunitat jueva de 54.000 persones, quasi dos terços del total dels jueus grecs. La comunitat jueva de Salònica té una llarga història, establerta ja a principis del segle XV amb l’exili dels jueus catalans, tal com ens…

Khucat: actuar per inèrcia

En la primera ocasió que es fa brollar aigua d’una roca, Moisès ha de colpejar la roca només un cop. Però en aquesta ocasió Moisès i Aaron acorden que, com que no hi ha més instruccions, han de colpejar la roca dos cops. Aquesta és la transgressió dels dos germans.

Corakh: després de les promeses

Sempre que aparegui algú que ens promet coses, o acusant algú altre d’erigir-se com a líder totalitari, cal exercir el dret a recordar.