Minian Independent

Lloc de pregària pensat de forma independent a moviments i estructures sinagogals preestablertes. Fort compromís amb la l’halakhà i amb l’igualitarisme. Serveis tradicionals de qualitat i altament inspiradors.

Com a minian independent no estem afiliats a cap organització i no compartim cap ideologia religiosa. El nostre minian és una barreja entre els valors igualitaris, pluralistes i inclusius per una banda, i els valors de l’aprenentatge i de l’observança per una altra banda.

Prenem com a referents les decisions halàkhiques del Rabí Daniel Sperber sobre el paper de la dona en la vida litúrgica: “De la mateixa manera que no es pot permetre allò que està prohibit, tampoc es pot prohibir allò que està permès”.

Adoptem com bones pràctiques a seguir el pensament del Rabí Nathan Lopes Cardozo, el qual ens encoratjà ja fa més de quatre anys a tirar endavant aquest projecte. L’estudi de la seva halakhà profètica, així com de la seva visió inusual de la filosofia i l’ètica jueva ens aporta creativitat i frescor a la NEC.

Finalment, al Rabí Haim Ovadia, li agraïm el seu coratge en qüestions halàkhiques. Torah veAhava, Torah amb amor. El seu lema, ara també és el nostre lema.