La Nova Escola Catalana va néixer com a entitat cultural amb la intenció de recuperar i fer reviure el patrimoni i llegat de les antigues escoles d’estudi jueves catalanes, des de les quals la veu de la Torah sorgia amb màxima esplendor de la mà dels nostres rabins de beneïda memòria. De manera paral·lela, la NEC es proposà estudiar i donar a conèixer què succeí amb el judaisme català a partir del 1391: què en fou dels que marxaren i què en fou dels que es quedaren. 

Vàrem fer el primer acte públic el 19 de gener de 2018, on ens aplegarem unes 30 persones per celebrar un Kabalat Xabat al Call de Barcelona. Passades unes setmanes, per Purim, llegirem la Meguilà d’Esther en hebreu i català, sota una nevada històrica, celebrant d’aquesta manera la nostra primera festa com a entitat. Al setembre del 2018 vàrem celebrar el primer Cap d’Any o Roix haXanà, on hi van assistir prop de 100 persones, així com Kipur i Sukot, amb un Sefer Torah que vam anar a buscar a Lisboa.

D’aleshores ençà, la Nova Escola Catalana ha anat creixent, en qualitat i quantitat, i ha desplegat nous projectes que ens posicionen com un dels espais jueus més moderns i innovadors, sostenint-nos sobre els nostres tres grans pilars d’actuació: el Minian independent, el Bet Midraix i les activitats culturals.   

La NEC construeix xarxa i col·labora de manera activa i amb altres institucions amb què compartim un visió similar del fet jueu en el món contemporani, com ara Deguel Yehuda de Jerusalem, Kolot HaKahal de Londres, Kanisse de Nova York, Sephardic U i Torah veAhava. 

Per a més informacions, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us respondrem al més aviat possible. 

Nova Escola Catalana.