Bet Midraix Barcelona

Casa d’estudi dels textos de la tradició jueva. Estudi d’halakhà, tefilà, cabalà, musar i filosofia.

Visió
Si volem que el nostre judaisme sigui rellevant, cal que invertim en coneixement. El Bet Midraix sempre ha estat el nucli de la vida jueva comunitària. Per això ens diem Escola, i a escola s’hi va a aprendre de lletra.

Missió
Educar, invertir en coneixement en persones apassionades i compromeses que modelin un judaisme dinàmic per inspirar i donar suport a la resta de les persones.

Actualment la NEC està oferint estudis d’introducció al judaísme, d’halakhà, tefilà i musar. En cas de voler compartir estudi amb nosaltres, ja sigui de manera presencial o online, poseu-vos en contacte amb nosaltres.