Tatzrià: instruccions personalitzades

Tatzrià: instruccions personalitzades

A l'inici del capítol 13 del llibre de Vaicrà, després de les instruccions per a després del part, la Torà ens indica: «I va parlar [el nom de les quatre lletres] a Moisès i a Aaron dient». Moisès ben Nakhman de Girona ens diu que en aquesta ocasió HaiXem es dirigeix als dos, a diferència de l'inici del llibre de Levític on ho fa «als fills d'Israel» (Vaicrà-Levític 1:2), perquè el tema que es tracta tot seguit inclou l'acció dels sacerdots i dels levites: Quan una persona tingui a la pell de la seva carn un tumor [inflamació, tumefacció] o una erupció o una taca brillant i es transformés la pell de la seva carn en afecció de lepra, se'l portarà davant d'Aaron el sacerdot o algun dels seus fills els cohanim [sacerdots].Vaicrà-Levític 13:2 I per què? Perquè són els sacerdots els que tenen la tasca, quan veuen als impurs --impurs amb afeccions de la pell que a vegades es tradueixen com «lepra», malgrat que no és la malaltia de...
Read More