Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el temps per la gratitud

Els fills d'Israel han construït el Mixcan, i el Sant, beneit sigui, relata a Moisès tot allò que han de fer Aaron i els seus fills en tant als sacrificis. Com i quan s'encén el foc; com es fan les ofrenes vegetals de diferent classe --amb i sense llevat, amb i sense encens...--; com es fan els sacrificis animals i que es fa amb ells en cada cas; quan es poden menjar... «I la carn de la seva ofrena d'acció de gràcies es menjarà en el mateix dia en què s'ofrena. No deixarà res d'ella per a l'endemà.» (Vaicrà 7:15). Però no és l'única forma. Depenent de la raó del sacrifici, es podia menjar fins al tercer dia: «Però si la seva ofrena és per un vot o una donació voluntària, es pot menjar en el dia en què es fa l'ofrena, i si en queda alguna cosa l'endemà, pot menjar-se. El que quedi de la carn del sacrifici al tercer dia, es...
Read More