Comentaris a la Torà de Nakhmanides: justícia, justícia hem de perseguir

Aquest proper xabat es llegeix Xoftim, «jutges». I comencem amb un manament: designaràs jutges i oficials a totes les ciutats que el [nom de les quatre lletres] el teu Déu assigna a les teves tribus, i jutjaran i governaran al poble amb justícia (Devarim-Deuteronomi 16:18). Com dèiem al final del comentari de la setmana passada, hi ha connexions molt fortes entre les paraixiot Reé i Xoftim del llibre de Deuteronomi i el llibre de Xoftim --Jutges. Justament en aquest primer verset s'estableix un dels manaments incomplets quan els israelites van entrar a la Terra. Però què ens diu Moisès ben Nakhman, sobre això de designar jutges i oficials? Ja a Xemot --Èxode--, Ell --haiXem-- contempla possibles casos de litigi i diu «la paraula de les dues parts haurà de sentir-se davant elohim --en aquest cas 'senyors', o 'jutges' designats--(22:8); i ell pagarà el que els jutges determinin (21:22)». Si és així, de forma implícita Ell va ordenar que Israel ha de tenir jutges...
Read More