El dejú del dia 10 de Tevet

El dejú del dia 10 de Tevet

El següent text és una adaptació de l’article «The fast of the tenth of Tevet», publicat originalment a Halacha yomit el dia 27 de desembre del 2017, amb notes de «The laws of fasts», publicat originalment a Yeshivat Har Etzion i «Tenth of Tevet - Asarah B’Tevet » publicat a Jewish Virtual Library. Avui és el dia 10 del mes de Tevet, en què se celebra dejú públic. En aquest dia, el rei de Babilònia va rodejar la ciutat de Jerusalem amb la intenció de destruir-la, com està escrit al capítol 24 del llibre d'Ezequiel: "La paraula d'haXem va venir a mi en el desè mes del novè any en el desè dia del més dient, 'Fills d'Adam [o persones], escriviu per vosaltres el nom d'aquest dia, l'essència d'aquest dia, perquè en l'essència d'aquest dia el rei de Babilònia va iniciar el setge de Jerusalem". Per tant, nosaltres fem dejú en el dia 10 de Tevet per tal d'humiliar els nostres...
Read More
El disset de Tamuz

El disset de Tamuz

El següent text és una adaptació de l'article «The Seventeenth of Tammuz», publicat originalment a Halacha yomit el dia 11 de juliol del 2017, amb notes de «The laws of fasts», publicat originalment a Yeshivat Har Etzion. El dejú del dia disset de Tamuz El profeta Zacaries, al verset 19 del capítol 8, diu: «Així diu [el nom de les quatre lletres], Déu de les hosts: el quart, cinquè, setè i desè dia de dejú seran festes de goig i d'alegria per la casa de Yehudà. Estimeu només la veritat i la pau». Els nostres savis, al tractat Roix HaiXanà 18b, expliquen que «el quart dia de dejú» es refereix al dia disset del mes de Tamuz, ja que Tamuz és el quart més si comptem des de Nissàn, que és el primer més del calendari segons la Torà. El «cinquè dia de dejú» és el del dia nou d'Av, perquè Av és el cinquè mes quan comptem des de Nissàn. El «setè dia de dejú» és el Dejú de Guedàlia, que cau en...
Read More