Roix hodeix Tamuz

Roix hodeix Tamuz

El següent article és una transcripció del xiur en línia d’introducció al mes de Tamuz, fet per Ruth Lopez, el 9 de juny del 2021. En el mes de Tamuz, comença la caiguda d'Israel després d'aconseguir el seu punt màxim als peus de la muntanya del Sinaí. És un temps en el qual bufen energies d'ensopegada i caiguda. Això és perillós? Clar, molt perillós per a qui encara no ha comprès el valor fonamental de la caiguda i la seva importància per al pròxim ascens. Si mai en la vostra vida heu aconseguit algun cim o assoliment realment important i essencial, coneixereu la diferència que existeix entre l'acte d'arribar i l'acte de romandre al cim. I és que no és fàcil arribar al cim, però molt més difícil i complex és mantenir el nivell d'excel·lència. El mateix relat bíblic no deixa lloc a dubtes. Israel surt d'Egipte, travessa el desert, arriba fins a la Muntanya Sinaí i rep la Torà. És precisament el...
Read More
De la Destrucció a la Construcció del Temple

De la Destrucció a la Construcció del Temple

Durant el mes de Tamuz comencem a preparar-nos interiorment per al període anomenat "Ben haMetzarim", que són les tres setmanes que van entre el 17 de Tamuz i el 9 del mes d'Av, data de la destrucció del Temple de Jerusalem. L'any 5780, a mode d'estudi i reflexió, la Nova Escola Catalana ha preparat un Cicle de conferències sobre la Destrucció-Construcció del Temple de Jerusalem. La primera va ser al vespre del passat dilluns 30 de Sivan (22 de juny). Hil·lel Fuentes començava el cicle amb "Cap a la construcció del Temple", revisant algunes de les raons per les quals, segons la tradició, es van destruir no només els dos Temples, sinó també el Mixkàn, i cap a on caldria anar per aquesta "construcció del Temple". El següent dijous 3 de Tamuz (25 de juny), el rabí de la Comunitat Israelita de Barcelona, Daniel Askenazi, ens explicava els paral·lelismes entre quatre situacions que s'esdevingueren el 17 de Tamuz i la situació actual, amb...
Read More
El disset de Tamuz

El disset de Tamuz

El següent text és una adaptació de l'article «The Seventeenth of Tammuz», publicat originalment a Halacha yomit el dia 11 de juliol del 2017, amb notes de «The laws of fasts», publicat originalment a Yeshivat Har Etzion. El dejú del dia disset de Tamuz El profeta Zacaries, al verset 19 del capítol 8, diu: «Així diu [el nom de les quatre lletres], Déu de les hosts: el quart, cinquè, setè i desè dia de dejú seran festes de goig i d'alegria per la casa de Yehudà. Estimeu només la veritat i la pau». Els nostres savis, al tractat Roix HaiXanà 18b, expliquen que «el quart dia de dejú» es refereix al dia disset del mes de Tamuz, ja que Tamuz és el quart més si comptem des de Nissàn, que és el primer més del calendari segons la Torà. El «cinquè dia de dejú» és el del dia nou d'Av, perquè Av és el cinquè mes quan comptem des de Nissàn. El «setè dia de dejú» és el Dejú de Guedàlia, que cau en...
Read More