Introducció a la conferència “reviure el nússakh català”

Introducció a la conferència “reviure el nússakh català”

El següent article és la transcripció de la presentació de la conferència "Reviure el nússakh català: darrers desenvolupaments", que va tenir lloc el dia 21 de maig del 2019, per part de Moriàh Ferrús i Nil Frau-Cortès. El nússakh és un món apassionant. El vaig descobrir en un petit seminari, organitzat per la Moriàh. Hi vaig aprendre un parell de coses, però sense saber-ho vaig conformar una bona part dels fonaments del que seria una de les meves petites obsessions. Allà al seminari de dos dies hi vaig aprendre que el nússakh és melodia. Però no qualsevol melodia, o sí. Que aquesta melodia va lligada al text. I que la majoria de «melodies tradicionals», estaven escrites a alemanya entre els segles XIX i principis del XX. Perquè la tradició jueva és una tradició adaptable, ja que si no ens adaptem a les circumstàncies canviants del món, o se'ns incrusta el verdet o ens maten. 3000 anys d'història hi estan d'acord. En aquell seminari també...
Read More