Naso: la benedicció a través dels kohanim

Naso: la benedicció a través dels kohanim

A la quarta alià de la paraixà Naso, al llibre de Bamidbar --Números--, al final, hi trobem un dels fragments més bells de la Torah. «Va dir [el nom de les quatre lletres] a Moisès dient:"Digues a Aaron i als seus fills: Amb això beneireu als Fills d'Israel. Digueu-los a ells:Et beneeixi [el nom de les quatre lletres] i et guardi. Il·lumini [el nom de les quatre lletres] la seva cara per tu i et mostri favor. Aixequi [el nom de les quatre lletres] la seva cara i que et concedeixi pau". Així atorgaran el Meu nom sobre els Fills d'Israel, i Jo els beneiré.» (Bamidbar-Números 6:22-27). No només és un dels fragments més bells, sinó dels més importants i repetits. És el fragment que s'estudia cada matí després de la benedicció per l'estudi de la Torah. I la repeteixen els kohanim, cada dia, també al matí, al final de l'amidà. I què ens diu el Savi Ovadia ben Jacob Sforno, sobre aquesta...
Read More
Comentaris a la Torà de Nakhmanides: trobar la pau

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: trobar la pau

Com ja anirem veient, tot el llibre de Devarim --que en hebreu original seria paraules, però es coneix com a deuteronomi-- és un recordatori dels manaments. La paraixà d'avui comença d'aquesta forma: «I serà, perquè escoltareu aquestes lleis, i les cuideu i compliu, que el [nom de les quatre lletres] el teu Déu guardarà per tu el pacte i la bondat que va prometre als teus pares» (Devarim-Deuteronomi 7:12) Els comentaristes, ens explica Moisès Nakhmànides, han dit que el significat d'ekev és que «al final» hi haurà recompensa. De forma similar, «en seguir-los [els manaments i ordenances de Déu] "ekev rav" (hi ha [al final] gran recompensa)» (Salms 19:12). El verset, per tant, ens està dient: «i al final [la conseqüència última] de la teva atenció/comprensió a les ordenances i al fet que les observis i compleixis és que Déu complirà el pacte i la misericòrdia, i Ell t'estimarà» (verset 13). Això és correcte, perquè en la Llengua Sagrada [l'hebreu] el principi de qualsevol cosa s'anomena «roix» [literalment, cap], com està...
Read More

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el miracle de l’aigua amarga

Estem a la paraixà Nasó. Després de censar la tribu de Leví i de designar qui d'ells transporta quins elements del Tabernacle (Bamidbar 4:22-48), de «netejar» el campament de persones en estat d'impuresa ritual --segons les normes que s'han donat al llibre de Vaicrà--, i d'explicar la forma de restitució per causa d'estafa (Bamidbar 5:5-10), arriba una de les parts més, diguem-ne complicades, de la Torah si ens la llegim en termes igualitaris: la sotà. I va dir haiXem a Moisès: "Digues als fills d'Israel: quan la dona de qualsevol home es desviï de la seva fidelitat i l'enganyi [...]" (Bemidbar 5:11-12). Malgrat que la pena per adulteri és la mort i afecta ambdós implicats (Vaicrà 20:10), la Torà aquí és clara i atorga la prerrogativa als homes, i situa la prova a les dones, que no tenen cap recurs en aquests casos. La cerimònia de la sotà consisteix en què el marit entrega la muller, junt amb una mesura de farina d'ordi...
Read More