Mikets: Josep i el mussar

Si al primer somni de Josep veiem que els germans l’acaben odiant més per la forma en què els parla, després de passar temps en solitud i tenir l’oportunitat d’examinar els seus actes i motivacions, davant Faraó canvia i adopta una actitud més intel·ligent.

Vaiéixev: el camí de l’arrogància

A vegades aprofitem qualsevol fita que aconseguim per refregar-la per la cara d’aquells més propers, per demostrar vés a saber quina cosa, rebaixar-los o humiliar-los.

Mikets: L’angoixa d’ésser tsadiq

Ser una persona justa, amb la plena consciència que ningú coneixerà la història real i que es condemnin els fets, és una de les experiències humanes més doloroses i és una gran tragèdia.

Mikets: L’Universal i el Particular

El judaisme era i segueix sent únic en la seva combinació d’universalisme i particularisme. Creiem que Déu és el Déu de tota la humanitat. Va crear-ho tot. És accessible per a tothom. Ell es preocupa per tots. Ha fet un pacte amb tots. Tanmateix, també hi ha una relació amb Déu que és exclusiva del poble jueu.

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: el Déu de la khutspà

A la paraixà Mikets hi llegim l’episodi en què Josep interpreta el somni de les vaques grasses i primes del Faraó. Després de dos anys d’haver interpretat els somnis del coper i el forner. La interpretació pot semblar òbvia dins el context del món antic, agrícola. I no seria estrany que un esclau arribés a…